Είσοδος για Γονείς

Λειτουργία

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 7:00 έως τις 16:00 εκτός Σαββατοκύριακου.

Επιπλέον, καθημερινά λειτουργούν απογευματινά τμήματα απασχόλησης από τις 16.00 έως τις 21.00.