Είσοδος για Γονείς

Ο Στόχος μας

  • Προαγωγή της αυτονομίας του παιδιού μέσα από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Σεβασμός στο ρυθμό μάθησης και ανάπτυξης κάθε παιδιού ξεχωριστά
  • Βιωματική ανακάλυψη του κόσμου γύρω του μέσα από ελεύθερο παιχνίδι
  • Αποδοχή και σεβασμός στη μοναδικότητητα κάθε παιδιού